Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is in geval van scheiding een ouderschapsplan wettelijk verplicht.

Bij echtscheiding of beƫindiging van de relatie zijn ouders verplicht afspraken vast te leggen over hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan.

Het is vaak lastig om afspraken te maken, omdat bij een scheiding gevoelens meespelen zoals angst en woede.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is een mediator behulpzaam. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel bij het verzoek aan de rechter om de echtscheiding uit te spreken. De wet schrijft voor dat een ouderschapsplan de drie onderwerpen bevat:

  • Verdeling van de zorg en opvoedingstaken
  • FinanciĆ«le regeling (kinderalimentatie)
  • Informatie-uitwisseling over de kinderen.