Mijn Werkwijze

Ik ontvang u in een rustige ruimte waar we een open gesprek kunnen voeren. Een betrokken en persoonlijke benadering staat voorop. Ik maak een verslag dat u binnen enkele dagen ontvangt. U kunt in alle rust het gesprek nalezen.

Ik ben er voor u, en dat betekent

  • mijn afspraken kom ik na
  • voor u ben ik snel bereikbaar
  • ik behartig uw zaak gedurende het hele proces
  • de afspraken leg ik snel en helder vast

Na het tekenen van de stukken kan de rechter verzocht worden om de echtscheiding uit te spreken. Deze afronding door de rechtbank, doe ik voor u, in samenwerking met mijn collega-advocaat en opvolgster in Assen mevrouw mr. B.L. van Riel.